Reklamace

4MedFit s.r.o odpovídá za vady, které vznikly na zboží v do okamžiku převzetí zboží klientem. Individuální alergická reakce na určitou látku obsaženou v kosmetických výrobcích není důvodem k reklamaci. Reklamované zboží musí být zasláno v původním obalu, s případným příslušenstvím a příbalovým letákem společně s vyplněným reklamačním listem. Reklamace bude posouzena do 30 dní od data přijetí reklamované zásilky. Výrobky, které byly již používány z hygienických důvodů nelze vracet. Jak reklamované zboží zaslat:

Doporučení:

 • Zabalit reklamované zboží do původního balení

 • Vyplnit reklamační formulář

 • Vložit do balíku společně s reklamovaným zbožím

 • Odešlete zásilku na následující adresu:

  • Oddělení Reklamace

  • 4MedFit s.r.o

  • Slezská 2170/111

  • 130 00 Praha 3 Vinohrady

  • Česká republika

Upozornění

Náklady spojené s odesláním reklamovaného zboží hradí klient, který zboží reklamuje.

 • Veškeré podmínky pro vrácení zboží a peněz naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách na našich internetových stránkách.